Stichting Dakloos Dier.nl

Beleidsplan 2020 - 2022

Stichting Dakloos Dier zet zich in voor het welzijn van zwerfkatten en wil de populatie stabiliseren en laten afnemen door middel van de TNR(C)-methode: Trap(vangen) - Neuter (castratie/sterilisatie) – Return/Relocate (terugplaatsen of herplaatsen) – Care (monitoring en verzorging). Niet (volledig) verwilderde kittens en katten kunnen gesocialiseerd worden en krijgen een nieuw bestaan als huiskat. Met deze werkwijze kunnen wij het welzijn van zwerfkatten bevorderen, de populatiegrootte doen afnemen en overlast voorkomen.
Het doel is om een netwerk van mensen te creëren die zelfstandig zwerfkatten kunnen gaan helpen door middel van ons actieplan. Hierbij ligt onze focus om mensen te informeren, motiveren en activeren om de (lokale) zwerfdieren populatie(s) op een diervriendelijke manier te laten stabiliseren/afnemen. Dit zal gerealiseerd kunnen worden door de betrokkenen te laten helpen met het werven van donaties, materialen en het verzamelen van vrijwilligers om TNR(C)-projecten uit te voeren. 

Daarnaast zullen de buurtbewoners, parkbewoners/bezoekers, omwonenden e.d. gestimuleerd en gemotiveerd worden om aan de basisbehoefte van de zwerfkatten te blijven voldoen, om schuilmogelijkheden aan te bieden, het toepassen van hulp- en zorgverlening bij ongeval en/of ziekte, socialisatie en monitoring.  

Diersoorten
Wij richten ons voornamelijk op zwerfkatten, verwilderde katten, verwaarloosde katten en katten als huisdier. Het bestuur kan ook besluiten om projecten, acties, opvang, bemiddeling en inzamelingen voor andere diersoorten te organiseren, ondersteunen of begeleiden.

Locatie
Ons werkterrein bevindt zich voornamelijk in provincie Limburg. Het bestuur kan ook besluiten om projecten, acties, activiteiten en/of inzamelingen elders in Nederland of in het buitenland op te starten, bemiddelen en ondersteunen.

Samenwerking
Wij hechten belang in het samenwerken met andere personen, stichtingen, organisaties, bedrijven gemeentes en provincies om zo projecten, acties, activiteiten en inzamelingen te realiseren en ons bereik te vergroten.

Activiteiten van de organisatie

Stichting Dakloos Dier zal ook actief zijn om buurten, wijken, gemeenten, provincies, natuurparken, recreatieparken e.d. te helpen om bijvoorbeeld TNR(C)-acties op te zetten, uit te voeren en/of ondersteunen.
Aard van de projecten

Het stimuleren, informeren en begeleiden van mensen die een melding maken van zwerfkat(ten) om zelf donaties, middelen en vrijwilligers te verzamelen om deze dieren te helpen met bijvoorbeeld (medische) behandeling/verzorging, castratie/sterilisatie, vaccinatie, ontwormen, ontvlooien, chippen, socialisatie, herplaatsing en het blijven voeren en monitoren van (zwerf)katten. 

Het ondersteunen & opzetten van projecten voor castratie/sterilisatie, chip, vaccinatie, ontwormen & ontvlooien en andere medische behandeling voor (zwerf)katten en huiskatten. Ondersteunen en actievoeren in het lobbyen voor chip- en castratie plicht en verdere dierenwelzijn gerelateerde onderwerpen voor (zwerf)katten en andere (huis)dieren.

Zwerfkatten, verwilderde katten, sociale katten, huiskatten en katten waarvan
afstand gedaan wordt zullen beoordeeld i.v.m. mogelijk socialisatieproces en indien mogelijke herplaatsing en adoptie. Verwilderde en/of niet-plaatsbare katten zullen terug vrijgelaten worden.

Het ondersteunen en opzetten van diervriendelijke (zwerfdieren protocollen voor parken, gemeenten, provincies en andere geïnteresseerden.Het ondersteunen en creëren van onderwijsprojecten en voorlichting voor dierenwelzijn verbeteringen en andere soorten projecten naar het oordeel van het bestuur.

Doelstelling

We willen in het elk jaar beter doen, met uiteindelijk doel om zwerfkatten in Nederland een zeldzaamheid te maken.
We willen grotere TNRC-projecten opzetten in samenwerking met vrijwilligers en andere stichtingen.

Organisatie

De gegevens van Stichting Dakloos Dier zijn:
website: www.dakloosdier.nl
Email: stichting@dakloosdier.nl
facebook: https://www.facebook.com/dakloosdier
KVK: 80764665
RSIN: 861791678
Bankrekening: NL88INGB0008352076
ANBI -status: Aanvaard

Bestuur

Voorzitter: Johan Van Wambeke
Penningmeester: Cynthia Thissen
Secretaris: Chantal Rongen
Adoptie Coordinator: Soraja Vromen

Het beloningsbeleid

Er zijn geen beloningen, enkel vergoeding voor gemaakte onkosten.

Financien

De jaarbegroting voor 2020-2021 bestaat uit posten voor de investeringen die nodig zijn om de Stichting Dakloos Dier op te starten (oprichtingsacte opmaken bij de notaris, inschrijving Kamer van Koophandel, website inrichten met kosten voor de domeinnaam, webhosting, e-mails en webshop, kosten voor een bankrekening, publicatiemateriaal als flyers, banners, visitekaartjes en dergelijke). Als inkomsten zijn we afhankelijk van nader op te starten fondswerving om de TNR-projecten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten kunnen zowel afkomstig zijn van donateurs die een specifiek project of zwerfkat financieel willen ondersteunen, als projectaanvragen voor specifieke gebieden. Stichting Dakloos Dier heeft bij de oprichting (oktober 2020) geen vermogen.

Uitgeoefende activiteiten

Designer katten van Roermond
Aanvang:
Locatie:
Roermond
Zwerfkatten hulp project Arcen
Aanvang:
Locatie:
Arcen
De 'Leistertkatten'
Aanvang:
Locatie:
Vakantiepark de Leistert, Roggel
Verplaatsing nodig voor zwerfkatten industrieterrein Sevenum
Aanvang:
January 1, 2020
Locatie:
Sevenum
Zwerfkattenfamilie in Panningen
Aanvang:
June 1, 2020
Locatie:
Panningen
Zwerfkatten Afrit A67 Maasbree
Aanvang:
September 1, 2020
Locatie:
Maasbree
Meer dan 100 katten geholpen op vakantiepark
Aanvang:
September 9, 2020
Locatie:
Sevenum
Kattenhulp voor Sevenumse buurtkatten
Aanvang:
October 1, 2020
Locatie:
Sevenum
Vangactie voor vakantiepark in Maasbree
Aanvang:
October 1, 2020
Locatie:
Maasbree
Hulp voor de zwerfkatten op de Eugeniasingel in Venlo
Aanvang:
October 22, 2020
Locatie:
Venlo
De slimme vangkooi
Aanvang:
January 1, 2021
Locatie:
Roermond
Katten helpen op huisvestigingspark voor arbeidsmigranten
Aanvang:
January 21, 2021
Locatie:
Maasbree